Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Move On sp. z o.o. , ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: 8992828478, REGON: 368325501, dalej „BagsOff”) przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Najważniejszym celem przetwarzania danych osobowych są: realizacja zakupów, a także rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Dane użytkowników wykorzystujemy także w ramach analiz danych, w celach reklamowych i w celu badań rynkowych. BagsOff jest administratorem udostępnionych jej danych osobowych.

Zarówno utworzenie konta klienta, jak i złożenie zamówienia, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail). Zawsze po zalogowaniu się na swoim koncie użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych i w większości przypadków może je sam zmienić, np. zaktualizować adres pocztowy po zmianie miejsca zamieszkania. W pozostałych przypadkach zmiana danych osobowych wymaga kontaktu z BagsOff

W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową BagsOff, zawsze zapisywane są dane dotyczące zakupów, takie jak:

- Numer zamówienia,

- Szczegóły dotyczące zakupionych przedmiotów (nazwa, rozmiar, kolor, cena zakupu itp.),

- Informacje dotyczące sposobu zapłaty,

- Adresy dostawy i faktury,

- Informacje od innych usługodawców uczestniczących w realizacji umowy (np. informacje związane bezpośrednio z obsługą płatności, takie jak: preferowany sposób zapłaty, adres do faktury, IBAN i BIC lub numer konta i kod banku, dane kart kredytowych oraz inne informacje wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji).

Podczas interakcji ze stroną www.chantilly.pl, automatycznie pobierane są dane, na podstawie których dowiadujemy się, jakimi produktami, rodzajami produktów lub stylami interesuje się dany użytkownik. Dzięki temu wyświetlamy w pierwszej kolejności te produkty, które z dużym prawdopodobieństwem najbardziej będą odpowiadać danemu użytkownikowi. Podczas korzystania z naszych serwerów i baz danych gromadzone są dane urządzenia i dane dostępu, które są protokołowane w tak zwanych plikach logów serwera. BagsOff nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

W ramach określonych wymogów ustawowych, użytkownikom naszego serwisu przysługują następujące prawa ochrony danych:

- prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

- prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Z wszystkich tych praw można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie BagsOff nie będzie mógł przetwarzać już danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykaże, iż istnieją:

- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu,

- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl