SUMMER SALE
Menu Menu
Więcej niż eCommerce
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności


Move On sp. z o.o. , ul. Hallera 86/39, 53-203 Wrocław, NIP: PL8992828478, REGON: 368325501, dalej „BagsOff” przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich mających zastosowanie przepisów w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Najważniejszym celem przetwarzania danych osobowych są: realizacja zakupów, a także rozwój i bezpieczeństwo naszych usług. Dane użytkowników wykorzystujemy także w ramach analiz danych, w celach reklamowych i w celu badań rynkowych. BagsOff jest administratorem udostępnionych jej danych osobowych.


Zarówno utworzenie konta klienta, jak i złożenie zamówienia, wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, e-mail).

 

Zawsze po zalogowaniu się na swoim koncie użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych i w większości przypadków może je sam zmienić, np. zaktualizować adres pocztowy po zmianie miejsca zamieszkania.

 

W pozostałych przypadkach zmiana danych osobowych wymaga kontaktu z BagsOff.


W przypadku złożenia zamówienia poprzez stronę internetową BagsOff, zawsze zapisywane są dane dotyczące zakupów, takie jak:

 

a) Numer zamówienia,


b) Szczegóły dotyczące zakupionych przedmiotów (nazwa, rozmiar, kolor, cena zakupu itp.),


c) Informacje dotyczące sposobu zapłaty,


d) Adresy dostawy i faktury,


e) Informacje od innych usługodawców uczestniczących w realizacji umowy (np. informacje związane bezpośrednio z obsługą płatności, takie jak: preferowany sposób zapłaty, adres do faktury, IBAN i BIC lub numer konta i kod banku, dane kart kredytowych oraz inne informacje wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu identyfikacji).


Podczas interakcji ze stroną www.bagsoff.com, automatycznie pobierane są dane, na podstawie których dowiadujemy się, jakimi produktami, rodzajami produktów lub stylami interesuje się dany użytkownik. Dzięki temu wyświetlamy w pierwszej kolejności te produkty, które z dużym prawdopodobieństwem najbardziej będą odpowiadać danemu użytkownikowi. Podczas korzystania z naszych serwerów i baz danych gromadzone są dane urządzenia i dane dostępu, które są protokołowane w tak zwanych plikach logów serwera.

 

BagsOff nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych. Przekazanie danych następuje wyłącznie w oparciu o bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.


W ramach określonych wymogów ustawowych, użytkownikom naszego serwisu przysługują następujące prawa ochrony danych:


a) prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


b) prawo do usunięcia (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


c) prawo do korekty (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


e) prawo do przenoszalności danych (artykuł 20 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


f) prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych (artykuł 77 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


g) prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);


h) prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych (artykuł 21 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).
Z wszystkich tych praw można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie BagsOff nie będzie mógł przetwarzać już danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykaże, iż istnieją:


i) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu,


j) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.